Casco

Met kunst kunnen we ruimte creëren voor studie, dwars door muren en disciplines heen, direct door in de praktijk aan het werk te gaan, door actief en saamhorig te zijn. We staan voor experimenteren om de status quo te veranderen, van het individu naar groepsverband, om uiteindelijk de samenleving te beïnvloeden. Casco Art Institute biedt een scala aan mogelijkheden om te bestuderen en leren met kunst.