GEMENE GROND is een kunstprogramma in de openbare ruimte dat zich tien jaar lang ontwikkelt in het westen van Utrecht. In het Beurskwartier, op het Lombokplein en in de Merwedekanaalzone ontstaan nieuwe wijken, parken, pleinen en verbindingen. Utrecht maakt zich op voor de toekomst, en dat is heel goed zichtbaar aan de veranderingen in dit centraal gelegen stuk van de stad.

Net als veel andere steden in de wereld ondergaat Utrecht grote veranderingen. Het kunstprogramma Gemene Grond onderzoekt hoe kunst kan bijdragen aan nieuwe vormen van gedeelde ruimte en stedelijk samenleven in Utrecht. Aan de hand van belangrijke thema’s van dit moment op sociaal, ecologisch, ruimtelijk en technologisch gebied gaat Gemene Grond vooral over de plek waar we elkaar vinden.

Het doel is om in zowel de vorm als de inhoud van het programma voelbaar en zichtbaar te maken dat het gaat om het maatschappelijk belang. Dus dat de stad, en ook de kunst daarin van iedereen is. Dit begint bij het stellen van vragen als: wat verstaan we onder gedeelde ruimte? Voor wie is er ruimte, voor wie niet (genoeg)? Waar en hoe ontmoeten we elkaar? Het zijn vragen die wereldwijd spelen. De antwoorden hangen af van de lokale omstandigheden, maar dragen bij aan een internationaal gesprek over hoe we willen samenleven.

Gemene Grond is een nieuw meerjarig kunstprogramma in Utrecht. Gemene Grond werkt vanuit het idee van gedeeld eigenaarschap en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onze stedelijke ‘openbare’ ruimte en de rol van kunst in de stad. Door te werken vanuit commoning stellen we gelijkwaardigheid centraal in alles wat we doen. De organisatievorm en de inhoud van het programma wordt ontwikkeld samen met Utrechters, met wie we onze common ground delen.

Er wordt gewerkt aan een groeiend overzicht van iedereen die meedoet met Gemene Grond. Personen, collectieven, gemeente, instellingen, ondernemers, fondsen, sponsors, curatoren, kunstenaars enzovoort beschouwen wij als gelijkwaardig.

Gemene Grond is als uitgangspunt en kader bedacht en gestart bij een team van onafhankelijke adviseurs voor kunst in de openbare ruimte (ABKV). De gemeente Utrecht heeft hiervoor de opdracht gegeven.