GEMENE GROND is een kunstprogramma in de openbare ruimte dat zich tien jaar lang ontwikkelt in het westen van Utrecht. In het Beurskwartier, op het Lombokplein en in de Merwedekanaalzone ontstaan nieuwe wijken, parken, pleinen en verbindingen. Utrecht maakt zich op voor de toekomst, en dat is heel goed zichtbaar aan de veranderingen in dit centraal gelegen stuk van de stad.

Net als veel andere steden in de wereld ondergaat Utrecht grote veranderingen. Het kunstprogramma Gemene Grond onderzoekt hoe kunst kan bijdragen aan nieuwe vormen van gedeelde ruimte en stedelijk samenleven in Utrecht. Aan de hand van belangrijke thema’s van dit moment op sociaal, ecologisch, ruimtelijk en technologisch gebied gaat Gemene Grond vooral over de plek waar we elkaar vinden.

Het doel is om in zowel de vorm als de inhoud van het programma voelbaar en zichtbaar te maken dat het gaat om het maatschappelijk belang. Dus dat de stad, en ook de kunst daarin van iedereen is. Dit begint bij het stellen van vragen als: wat verstaan we onder gedeelde ruimte? Voor wie is er ruimte, voor wie niet (genoeg)? Waar en hoe ontmoeten we elkaar? Het zijn vragen die wereldwijd spelen. De antwoorden hangen af van de lokale omstandigheden, maar dragen bij aan een internationaal gesprek over hoe we willen samenleven.

Gemene Grond is een initiatief van de onafhankelijke Adviescommissie voor Beeldende Kunst en Vormgeving (ABKV) in opdracht van de Gemeente Utrecht. Het concept is in 2021 vastgesteld door het college van B&W. De organisatievorm en inhoud van het programma zijn nu in ontwikkeling.

  • Projectleiding: Carolien de Boer, Culturele Zaken
  • Concept en tekst: Suzanne Sanders en Carlijn Diesfeldt, namens het Artistieke Team van de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving van Gemeente Utrecht
  • Vormgeving: Maud Vervenne
  • Website: Robert Milne

© Gemeente Utrecht, 2022