FAQ

Zijn er vragen waar je antwoord op nodig hebt? Zoek eens bij onze veelgestelde vragen.

Wat is Gemene Grond?

Gemene Grond is een meerjarig kunstprogramma op/in Lombokplein, Beurskwartier en Merwedekanaalzone.

Waar gaat Gemene Grond over?

Wij onderzoeken hoe kunst in de openbare ruimte kan bijdragen aan samenleven in een stad. Gemene grond gaat over de plek waar we elkaar vinden. Gemene Grond is voor de stad, door de stad, met de stad, in de stad.

Waar staat Gemene Grond voor?

‘Gemene Grond’ is de historische term voor ‘common ground’. Een uitdrukking die in het Engels nog steeds gebruikt wordt. Gemene Grond wil met kunst gemeenschappelijkheid voelbaar en zichtbaar maken.

Door wie is Gemene Grond bedacht?

Gemene Grond is als manier van werken bedacht en gestart door een team van onafhankelijke adviseurs voor kunst in de openbare ruimte (ABKV). De gemeente Utrecht heeft hiervoor de opdracht gegeven.

In welke tijdsperiode loopt Gemene Grond?

Gemene grond is een kunstprogramma van tien jaar. Het programma loopt van 2021 - 2030.

In welke gebieden speelt Gemene Grond zich af?

Gemene Grond speelt zich af op Lombokplein, in Beurskwartier en de Merwedekanaalzone.

Waar maken wij ons hard voor?

Wij maken ons hard voor het mogelijk maken van vernieuwende kunstvormen (dat kan alles zijn, een proces, installaties, permanent of tijdelijk, kunstwerken, performances etc) die tot stand komen dankzij een gemeenschappelijk proces waarin deelnemers medeverantwoordelijk en mede-eigenaar zijn.

Kan Gemene Grond alle vragen/ideeën/wensen die binnenkomen behandelen?

De makers van Gemene Grond willen verschil maken in het ontwikkelen van kunstopdrachten door goed te luisteren naar wat er leeft in de stad. Alle informatie die we samen ophalen is waardevol. We gaan dus heel graag met je in gesprek.

We kunnen niet alle individuele ideeën letterlijk en direct realiseren. Maar we kunnen wel samen aftasten waar we elkaar vinden in de ambitie om vanuit gedeeld eigenaarschap en gedeeld opdrachtgeverschap met kunst en cultuur een zinvolle bijdrage te leveren aan onze gedeelde ruimte.

Hoe kom ik in contact met Gemene Grond?

Bij Gemene Grond luisteren we graag. We zijn bereikbaar via programma@gemenegrond.nl, LinkedIn, Instagram en fysiek op donderdag op locatie.

Waar gelooft Gemene Grond in?

In de kracht van gemeenschappelijkheid, we laten ons inspireren door principes van commoning. De lange duur van het programma (tenminste 10 jaar) maakt het mogelijk dat we kunnen experimenteren en leren. Dat betekent dat we samen risico’s kunnen nemen en dat pogingen ook kunnen en mogen mislukken. Dat is ongewoon, veel kunst-in-publieke-ruimte-projecten dienen vooral succesvol te zijn. Wij zijn groot voorstander van plezier, maar kunst kan ook schuren, onaangename zaken aankaarten, en ruimte geven aan andere perspectieven die nog te vaak worden gemist.

Waar komt het budget voor kunstopdrachten van Gemene Grond vandaan?

Gemeente Utrecht heeft een bijzondere traditie van langlopende kunstprogramma’s bij grote ontwikkelingen in de stad. Het college heeft opdracht gegeven tot het ontwikkelen van een kunstprogramma voor het ‘transitiegebied’ Utrecht-West. De gemeente Utrecht brengt op basis van onder meer de percentageregeling op grondexploitatie en de toepassing van 1,5%-regeling bij bouwprojecten een bedrag bijeen om de fundering van het programma te vormen. Daarop volgt aanvullende fondsenwerving en werkt het programma met uiteenlopende belanghebbenden aan de invulling en financiering van het programma.