Samen Stad Maken: Bottom-up initiatieven en collectieve kracht

Inspiratie, Achter de schermen

Gepubliceerd op

serious_game_samen_stad_maken_1.png

Op 14 december 2023 kregen ambtenaren in het kader van het Actieprogramma Samen Stad maken van de gemeente Utrecht een workshop van Gemene Grond. Deze workshop werd aangeboden aan ambtenaren die geïnteresseerd zijn in bottom-up en wijkgedreven initiatieven. Naast spreker Arjen Buijs zijn er drie best practices uit de stad gedeeld, gevolgd door een korte workshopsessie waarin een casus of vraag kon worden uitgediept.

Best practices

  • Gemene Grond: Wat Maakt West?
  • Voedselbos Rijnvliet
  • Gezondheidspact

Serious game

Ramiro Gomes Monteiro en Suzanne Sanders maakten voor het onderdeel van Gemene Grond met medewerking van Rosalynn van Hummel een 15 minuten durende - ‘serious game’. Hierin ervaren deelnemers in groepjes van vijf, hoe bottom-up processen gefrustreerd kunnen raken door besluitvorming van bovenaf. De deelnemers worden aan het denken gezet over wat ervoor nodig is om het proces te veranderen.

Er zijn op deze dag verschillende initiatieven bij elkaar gebracht, gepresenteerd en in de workshops besproken. Deze initiatieven zijn allemaal wijkgericht, maar komen voort uit thema’s die de gemeente zelf al belangrijk vindt. Gemene Grond draaide actief het perspectief om, door dat wat er leeft in de buurt centraal te stellen en vervolgens te onderzoeken wat de gemeente daarin kan betekenen.

Het doel van de workshop is dat op basis van de game van Gemene Grond wordt gevoeld wat er nodig is voor meer gelijkwaardige samenwerkingen in de stad, en wat de meerwaarde is van het prioriteren van relaties boven processen en van kwaliteit boven kwantiteit. Samenwerking en streven naar gelijkwaardigheid is wat Utrecht onderscheidt.

Suzanne Sanders: “De deelnemers van de workshop gingen zelf voor het belang van groepsproces en relaties staan. Ze benoemden ook dat het gebrek aan tijd en ruimte dat ze in hun dagelijkse werkzaamheden ervaren, ten grondslag ligt aan de moeizaamheid om meer ‘commons’ te denken. Wat daarnaast opviel was het grote gevaar van ‘common washing' en het gebrek aan diversiteit onder de geïnteresseerde ambtenaren.”

Vervolg

De workshop van Gemene Grond is positief ontvangen. Directe belanghebbenden hadden opmerkingen die meer praktisch van aard waren, zoals bijvoorbeeld: “Ik heb meestal gewoon een heel eenzijdige opdracht vanuit mijn eigen afdeling, die helemaal geen ruimte laat voor dit soort processen. Waar haal ik tijd en ruimte vandaan, wie organiseert dat?” Of: "Er moet een enorm aantal transformatorhuisjes in Lombok worden geplaatst. Die zijn absoluut noodzakelijk voor de energietransitie-opgave maar ook heel lelijk. Kan Gemene Grond worden ingezet om draagvlak te genereren of de huisjes mooier te maken?”

De middag stelde een nieuwe manier van werken voor met een goed aantal best practices ook mede dankzij de expertsessie van Arjen Buijs. Er is benoemd dat het allerbelangrijkste is dat afdelingshoofden en de gemeentesecretaris hierin mee worden genomen. Er is een intentie uitgesproken om vervolg te geven aan de sessie.