Shay Raviv

Ik ben een social designer, design researcher en projectontwikkelaar. Ik zie cultuur, design en creativiteit als een middel om maatschappelijke kloven te overbruggen. Design research is voor mij een methode om systemen of vragen vanuit verschillende invalshoeken te analyseren en nieuwe perspectieven te bieden op zaken in vraag. Samen met Pim van der Mijl heb ik in 2016 De Voorkamer in Utrecht mede opgericht, een inclusieve ontmoetingsruimte van en voor nieuwkomers en de lokale gemeenschap.