De plekken waar mensen leven, veranderen steeds sneller. Dit komt onder meer doordat steden zich ontwikkelen. De verschillende meningen, ideeën, ervaringen en geschiedenis van mensen, dieren én planten worden niet altijd meegenomen in deze veranderingen. Mensen kunnen daardoor de indruk hebben dat ze zich niet meer thuis voelen in hun straat, wijk of stad en dat er voor hen geen ruimte meer is. In Utrecht-West zijn veel van deze veranderingen te zien.

Kunst en cultuur hebben een belangrijke rol in de stad waarin we samen leven. Wij onderzoeken daarom hoe kunst in Utrecht kan helpen bij een sterker wij-gevoel. Gemene Grond gaat over de plek waar we elkaar vinden. Wij zijn voor de stad, door de stad, met de stad, in de stad. Samen zullen we erachter moeten komen wat belangrijk is en wat we daar samen aan willen doen. Daarvoor zullen we dus vaker met elkaar moeten praten. Gemene Grond gelooft in een stad waar verschillende groepen mensen, dus van buurtgenoot tot kunstenaar en van ondernemer tot gemeente, aan de slag gaan met onze gedeelde ruimte.

Wij maken ons hard voor allerlei soorten vernieuwende kunst, of het nou om een tijdelijke expositie gaat of een muurschildering waar de buurt jarenlang trots op kan zijn. Een installatie, een optreden of een video: het kan van alles zijn. Maar het belangrijkste is dat kunst iets gemeenschappelijks is; dat gemeenschappen mogen meebeslissen en dat daar binnen iedereen wordt gehoord. Maar hoe doen we dat en wat willen we samen bereiken? Terwijl we deze vragen met elkaar onderzoeken, geven wij kunstenaars letterlijk de ruimte om van de buurt weer een plek te maken waar je je thuis voelt.

Wij zijn Gemene Grond.