Gemene Grond is een kunstprogramma dat als manier van werken bedacht en gestart is door een team van onafhankelijke adviseurs voor het realiseren van kunst in de openbare ruimte (ABKV). De gemeente Utrecht heeft hiervoor opdracht gegeven. Gemene Grond onderzoekt hoe kunst in de openbare ruimte kan bijdragen aan samenleven in een stad zoals Utrecht.

We leven in een tijd waarin onze maatschappij steeds sneller verandert, zowel bij mensen thuis, als in de wijken, maar ook in de natuur of bijvoorbeeld online. Om ervoor te zorgen dat we elkaar niet uit het oog verliezen, is het belangrijk om met elkaar te blijven praten. Gemene Grond gelooft dat kunst dat gesprek het beste op gang brengt en houdt. In kunst vinden we elkaar, maar dan moet het wel kunst van en voor iedereen zijn. Gemene Grond is tenslotte voor de stad, door de stad, met de stad, in de stad.

WAAROM GEMENE GROND

Wij, Gemene Grond, zien de stad als gedeelde ruimte. De plekken waar mensen leven, veranderen voortdurend. Dit komt bijvoorbeeld door hoe de stad wordt aangepakt en ontwikkeld. Mensen, dieren én planten worden niet altijd meegenomen in deze veranderingen. Inwoners kunnen daardoor het gevoel hebben dat ze zich niet meer thuis voelen in hun straat, wijk of stad en dat er voor hen geen ruimte meer is. Juist nu is het moment om met hen te bekijken wat er nodig is om samen bij te dragen aan de buurt, wijk en stad waarin we willen leven.

WAT BETEKENT GEMENE GROND?

‘Gemene Grond’ is een vertaling van de Engelse term ‘common ground’. Vroeger werd daarmee een stuk land bedoeld dat werd gebruikt door een groep mensen die er samen afspraken over maakten. Het woord ‘gemene grond’ of ‘gemeynt’ is later overgegaan in de term gemeente. Het idee van ‘common ground’ leeft verder in ‘commons’. Dat zijn hulpmiddelen die iedereen mag gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan open wifi, drinkwaterpunten op straat of een moestuin waar je groenten mag verbouwen.

WAT IS ONS DOEL?

Gemene Grond wil met kunst gemeenschappelijkheid voelbaar en zichtbaar maken. Kunst en cultuur zijn belangrijke onderdelen van je straat, je wijk, je stad. Je moet het kunnen zien, horen, ruiken en voelen. Iedereen mag daarover meedenken en meebeslissen, want zo is kunst voor ons allemaal bereikbaar én maken we de stad een stukje mooier.

Downloads