Gemene Grond heeft in Utrecht een unieke positie: we slaan een brug tussen de stad en de gemeente. Wij brengen ze samen en willen dat iedereen daar aan mee kan doen. Die gezamenlijke verantwoordelijkheid is de basis voor dit kunstprogramma. Dit betekent dat alle mensen of organisaties die meedoen met Gemene Grond in het programma hun steentje kunnen bijdragen. We experimenteren met wijkraden en nodigen kunstenaars uit om bij ons te komen wonen en werken. We doen het dus echt samen. Maar we blijven met z’n allen ook kritisch: wanneer we merken dat het schuurt zal dit in de kunst terug te zien zijn.

GEMEENTE

We willen samenwerken met de Gemeente Utrecht. Juist omdat wij geloven dat we die tussenruimte tussen stad en gemeente goed kunnen vervullen.

HET UTRECHTSE CULTURELE VELD

Bij de start van ons werk nodigen we allerlei Utrechtse culturele organisaties uit voor een goede kop koffie. Daarna praten we met kunstenaars en koppelen we ze met verkennende gesprekken aan deze culturele organisaties. We moedigen ze vooral aan om met ideeën te komen die goed passen bij hun en onze sterke punten. Zo halen we het maximale uit de samenwerkingen in de wijk.

Bewoners worden ook uitgenodigd om mee te denken en mee te doen. Gemene Grond richt bijvoorbeeld programmaraden op, waarin bewoners en organisaties zitten. In deze raden kunnen mensen zelf thema’s aandragen en kunnen ze hun ideeën laten horen. Het blijft niet bij mooie woorden. Gemene Grond kijkt écht naar wat er ter plekke allemaal mogelijk is. Daarnaast kunnen bewoners hun stem extra laten horen door mee te doen aan de kunstwerkgroep of door zich tijdelijk aan te sluiten bij het team van kunstadviseurs. Niet alleen burgers, maar ook projectontwikkelaars en ondernemers worden betrokken bij het kunstprogramma. Zo passen we ook hun kennis toe en voelt iedereen zich verantwoordelijk voor de openbare ruimtes waarmee we aan de slag gaan.

PROGRAMMARAAD

We vinden het belangrijk dat we verder kijken. We zijn ons ervan bewust dat we subjectief zijn en dat er bij het ontwerpen van de stad bepaalde stemmen aan tafel ontbreken. We vinden het belangrijk om die geluiden uit de wijk naar voren te brengen. Dit willen we veranderen door samen te werken met bewoners en kunstenaars. Dit doen wij door middel van een programmaraad die bestaat uit mensen uit de wijk; dit zijn de mensen die er werken, wonen en leven.