Commoning Merwede

merwede-kanaalweg-met-M.jpg

Gemene Grond is sinds 2022 in gesprek met de gemeente Utrecht om te onderzoeken hoe kunst een rol kan krijgen in de ontwikkeling van de nieuwe wijk Merwede en de wijken eromheen. We hebben voorgesteld om een kunstenaar te vragen om voor langere tijd en samen met bewoners, onderzoek te doen naar wat er leeft in dit gebied. Het doel van het project is om de verschillende wijken niet alleen letterlijk, maar ook in sociaal opzicht met elkaar te verbinden. Merve Bedir kijkt samen met bewoners en andere partijen welke rol kunst daarbij kan spelen.

OVER HET GEBIED

Merwede is een stadsdeel in Utrecht dat nog gebouwd gaat worden. De wijk moet compact, duurzaam en inclusief worden en een levendig onderdeel van de stad. Carlijn Diesfeldt, curator bij Gemene Grond:

“Het bouwen van een nieuw stadsdeel in de bestaande stad vraagt om zorgvuldige aandacht voor de verbinding met de omliggende wijken. Het is belangrijk om de focus niet alleen op de nieuwe wijk te leggen, maar ook te onderzoeken hoe we aan kunnen sluiten bij bewoners van andere wijken. Het is belangrijk dat bewoners van de verschillende wijken straks niet alleen met een nieuw wandel- of fietspad met elkaar worden verbonden, maar dat ze elkaar ook echt kunnen ontmoeten. Op die manier ontstaat er een sociale, betrokken stad. We denken dat kunst hier positief aan kan bijdragen.”

De kunstopdracht

In het najaar van 2023 wordt een voorstel verwacht dat door Merve aan de kunstwerkgroep wordt gepresenteerd. Hierin moet duidelijk worden hoe zij de komende maanden wil gaan werken en hoe zij de wijken erbij gaat betrekken. Merve gaat op pad: ze wil zo veel mogelijk mensen spreken. Bedrijven, maar natuurlijk ook omwonenden en dan in het bijzonder mensen die niet zo hard van zich laten horen. Dit is om gevoel te krijgen met wat er in de nieuwe wijk speelt en om recht te doen aan de veelheid aan ‘stemmen’. De komst van een dichtbebouwde wijk als Merwede betekent voor iemand uit de Rivierenwijk iets anders dan voor een nieuwe bewoner van een appartement in Merwede. En iemand die in Kanaleneiland woont kijkt ook op een eigen manier naar deze ontwikkeling in de stad. Hoe het project er precies uit gaat zien en welke kunstvormen daarbij komen kijken, wordt grotendeels door Merve bedacht samen met de gemeenschap in deze gebieden. Zij dompelt zich voor langere tijd onder in de Merwede en de omliggende wijken en zal haar plannen mede namens de bewoners presenteren. De uiteindelijke keuze voor wat er gemaakt gaat worden ligt bij de common: de omwonenden, makers en belanghebbenden uit andere wijken, de gemeente Utrecht en wie er nog meer aansluiten bij dit gedeelde opdrachtgever-proces.

Activiteiten & Open Call

In maart 2024 komt er een open call voor activiteiten in Merwede. Er zijn verschillende activiteiten in 2024 in en rondom Merwede waar mensen aan kunnen deelnemen. Houd de projectpagina en onze activiteitenpagina in de gaten.

Mede tot stand gekomen met een bijdrage van


Ondernemerscollectief MerwedeTranswijk & Co

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Gemeente Utrecht